Όροι συμμετοχής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1. H Philips Hellas, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Τζαβέλα 1-3 (στο εξής «Εταιρεία» ή «Philips»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «NUTMEG.», που εδρεύει στην Αθήνα, , οδός Αγίου Γεωργίου 6 πλατεία Καρύτση (στο εξής «Διοργανωτής»), ενέργεια με τίτλο: «Philips OneBladeTour» στο πλαίσια ομώνυμης καμπάνιας για την προώθηση του προϊόντος «OneBlade» της Εταιρείας.


2. Η ενέργεια θα διαρκέσει από την 13/11/2019 μέχρι και τη συμπλήρωση 35 συμμετοχών.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e mail και τηλεφωνικώς. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται από την ενέργεια.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της ενέργειας καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.philipsonebladetour.gr , καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και τη διενέργεια της ενέργειας.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή των εργαζομένων καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους στις ακόλουθες εταιρείες: PhilipsHellas και NUTMEG.  
5. Σκοπός της ενέργειας είναι  η συμμετοχή των συμμετεχόντων στο Philips OneBlade Tour.

ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6. Η διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια έχει ως εξής: Ο συμμετέχων επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.philipsonebladetour.gr, διαβάζει προσεχτικά την ενέργεια, κάνει κλικ στην επιλογή «Δήλωσε Συμμετοχή». Στη συνέχεια συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής συμπληρώνοντας την επιλογή «Είμαι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, έχω διαβάσει προσεκτικά, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους της ενέργειας». Εν συνεχεία, ο συμμετέχων λαμβάνει ένα confirmation e mail ότι η συμμετοχή του έχει επιβεβαιωθεί και μία μέρα πριν την ενέργεια μία υπενθύμιση μέσω e mail.

Η ενέργεια είναι η εξής: Ο συμμετέχων δηλώνει ότι θα πάρει μέρος στο Philips OneBlade Tour που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, στις 5μμ. Σημείο συνάντησης το Lemon Poppy Seed. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί tour με την ομάδα της Philips και ειδικούς ξεναγούς στο κέντρο της Αθήνας. Στο tour θα είναι μαζί οι Γιώργος Βαγιάτας και Τίμος Κουρεμένος. Στις 19.00 το tour θα ολοκληρωθεί και θα καταλήξει στο six d.o.g.s όπου θα βρίσκεται το Philips OneBlade barber corner για να «τριμάρει» και να περιποιηθεί τους συμμετέχοντες και τους παρευρισκόμενους. Στον κάτω όροφο του six d.o.g.s, θα πραγματοποιηθεί party με dj set. Με την επίδειξη ειδικών vouchers, οι συμμετέχοντες θα λάβουν 2 μπύρες ο καθένας, δωρεάν.

Στο σημείο πραγματοποίησης της ενέργειας (επιτόπου), ο συμμετέχων παρέχει στον Διοργανωτή και την Εταιρεία ρητή άδεια χρήσης, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης των φωτογραφιών που θα ανεβάσει, αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης και επικοινωνίας της ενέργειας «Philips OneBlade Tour» και κάθε ενέργεια που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αυτά. Ομοίως, με τη συμμετοχή του, ο συμμετέχων παρέχει στον Διοργανωτή και την Εταιρεία ρητή άδεια χρήσης του δικαιώματος χρήσης, αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό των φωτογραφιών για τους σκοπούς προώθησης της καμπάνιας.

Η συμμετοχή γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή υποχρέωση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του ισχύοντος Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την έγκυρη συμμετοχή είναι: ονοματεπώνυμο, email επικοινωνίας και τηλεφωνικός αριθμός. Για την έγκυρη συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, να γίνει αποδοχή των όρων όπως θα ζητείται από το σύστημα και να γίνει αποδοχή της επιλογής «Είμαι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

7. H χρονική διάρκεια του δικαιώματος συμμετοχής στην  ενέργεια  είναι από την 13.11.2019 έως και τη συμπλήρωση 35 συμμετοχών. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους με e mail και τηλεφωνικώς. 

ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διοργάνωση της ενέργειας, που βαρύνει αποκλειστικά το Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια, οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.


Ο Διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστότοπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο Διοργανωτής θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους της ενέργειας.

H Philips δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση σχετικά µε την καταλληλότητα, την κατάσταση ή την ασφάλεια του χώρου της ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αναγνωρίζουν ότι η συµµετοχή τους µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους ατυχηµάτων, σωµατικής βλάβης και περιουσιακής ζηµίας. Αναγνωρίζουν ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση και δεν πάσχουν από κάποια πάθηση που θα έθετε σε κίνδυνο ή θα περιόριζε τις ικανότητές τους κατά τη συµµετοχή στην ενέργεια. 

Οι συμμετέχοντες κατανοούν επίσης ότι η Philips δεν παρέχει καµία ασφάλιση, είτε ζωής είτε ιατρική ή αστικής ευθύνης για οποιαδήποτε ασθένεια, τραυµατισµό, απώλεια ή ζηµία που µπορεί να προκύψει σε σχέση µε την συµµετοχή τους στην ενέργεια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

8. Προσωπικά Δεδομένα.  Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (π.χ. ο Τεχνικός Ανάδοχος), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους, με σκοπό την ανάδειξη των συμμετεχόντων στην ενέργεια. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην ενέργεια γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: www.privacy@philips.com, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ολοκλήρωση της ενέργειας, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα και όσον αφορά στην εικόνα των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στις φωτογραφίες / στα βίντεο με τις οποίες οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στην ενέργεια, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για φωτογραφίες ή βίντεο που εικονίζουν είτε αυτούς είτε πρόσωπα των οποίων έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση προκειμένου να αναρτήσουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα (εικόνα ή/ και φωνή τους) στο διαδίκτυο. 

Στην ειδικότερη περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου διαπιστώσει ότι φωτογραφία ή βίντεο που έχει αναρτηθεί από συμμετέχοντα στην ενέργεια εμφανίζει προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας ή/ και της φωνής του, χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, καλείται όπως επικοινωνήσει με το Διοργανωτή για την άμεση παύση της προβολής της εν λόγω φωτογραφίας/ του εν λόγω βίντεο δια του Διαδικτυακού Τόπου.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι συμμετέχοντες στην ενέργεια μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2111983029και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.privacy@philips.comΤέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει την ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.philipsonebladetour.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, συμμετέχοντος ή μη.


Η συμμετοχή στην ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες, εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον συμμετέχων εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

10. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.